Cito Eindtoets en rekenen

Rekenen is een belangrijk onderdeel van de Cito-toetsen. Niet alleen twee keer per jaar wordt de Cito rekenen afgenomen op het Midden- en Eindmoment, ook de Cito Eindtoets in groep 8 staat bol van het rekenen.

Wat kunnen leerlingen van deze toets verwachten?

Cito-toets rekenen

De Cito-toets duurt drie dagen en op alle drie de dagen komt rekenen naar voren. Er worden per dag meerdere taken van kinderen verwacht omtrent rekenen.

De score die kinderen hiermee behalen is erg bepalend voor het vervolgonderwijs. De Cito rekenen telt in de meeste gevallen voor meer dan de helft mee in het vormen van een schooladvies. Dat betekent dat kinderen die goed scoren op rekenen doorgaans een hoger schooladvies krijgen.

Dit is landelijk niet overal hetzelfde, maar gemiddeld beschouwd scoort rekenen – samen met het vak begrijpend lezen – zeer hoog. Ook middelbare scholen hebben vooral interesse in deze twee vakken.

Onderdelen

Op de Cito Eindtoets komen diverse onderdelen naar voren die kinderen hebben aangeleerd gekregen. Hieronder benoemen we ze kort.

Rekenen met grote getallen

Getallen tot in de miljoenen kunnen optellen en aftrekken, kunnen bepalen wat de waarde is van losse eenheden en deze kunnen vergelijken. Dat is wat rekenen met grote getallen inhoudt.

Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten

Breuken, kommagetallen en procenten worden in groep 6 intensief aangeleerd en uitgebreid. Sommige leerlingen maken er pas later kennis mee, afhankelijk van de lesmethode. Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten komt dan ook veelvuldig aan de orde op de Cito-toets.

Rekenen met verhoudingen

Verhoudingen zijn een belangrijk onderdeel die weer in het verlengde liggen van breuken, kommagetallen en procenten. Een verhoudingstabel moeten kinderen foutloos samen kunnen stellen en af kunnen lezen.

Rekenen met tijd en geld

De begrippen tijd en geld zijn grote onderdelen in het rekenonderwijs en spelen dan ook een cruciale rol op de Cito-toets rekenen. Met name rekenen met tijd kan wat moeite kosten, omdat de tijd maar tot 60 gaat en niet tot 100. Er wordt dus met andere eenheden gerekend, wat verwarrend kan zijn.

Rekenen met maten, gewichten, inhoud en oppervlakte

Meten en meetkunde is de benaming voor rekenen met maten, gewichten, inhoud en oppervlakte. Kinderen beantwoorden hierover diverse vragen. Ze moeten weten hoe je oppervlakte en inhoud berekent, maar ook hoe je maten omrekent volgens het metrieke stelsel. Ook gewichten en inhoudsmaten komen hierin terug.

Redactiesommen

Kinderen moeten diverse redactiesommen oplossen waarbij ze van bovengenoemde vaardigheden gebruik maken. Redactiesommen zijn dus nog een extra taak, want kinderen moeten daar de som uit zien te halen. Dat dit niet altijd even makkelijk is, hebben we beschreven in ons artikel over redactiesommen.

Uitgebreid getoetst

Het mag duidelijk zijn dat er op de Eindtoets heel veel aandacht naar rekenen uitgaat. Kinderen worden uitgebreid getoetst op alle vaardigheden die zij volgens de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) zouden moeten beheersen. De Cito-toets meet dit aan de hand van de antwoorden die kinderen geven (altijd meerkeuze) en de Cito-score telt voor een belangrijk deel mee bij het geven van een schooladvies.

Oefenen voor rekenen kan heel erg helpen. De belangrijkste categorieën worden dan nog eens herhaald. Lesmethodes bereiden over het algemeen niet voor op de Cito-toets. Of dit gebeurt, is dus aan de school.

1 comment on “Cito Eindtoets en rekenen”

  1. Tafels zijn voor mijn zoon al een groot probleem. Ik houdt mijn hart dan ook vast als het om de Cito gaat. Heb gehoordt dat je hier veel tafelkennis bij nodig hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Copyright Cito-toets rekenen 2018
Tech Nerd theme designed by FixedWidget