Bereiden rekenmethodes voldoende voor op de Cito-toets?

Als de Cito-toets zo belangrijk is (en steeds belangrijker wordt met het oog op voortgezet onderwijs) is het een terechte vraag die ouders zich stellen: Bereidt de rekenmethode bij mijn kind op school mijn kind wel voldoende voor op de Cito-toets?

Daarop is geen duidelijk antwoord te geven. Het is namelijk geheel afhankelijk van de lesmethode die bij jouw kind op school wordt gebruikt.

Een vluchtige blik op tien scholen in Nederland laat een verontrustend beeld zien: slechts één school heeft een lesmethode die enigszins voorbereid op de Cito-toets.

RekenRijk

Er zijn talloze lesmethodes voor rekenen te vinden, zoals De Wereld In Getallen, PlusPunt en RekenRijk. Stuk voor stuk commerciële producten, bedoeld om geld te verdienen. Niet voor niks werken producten als RekenRijk met veel werkboeken. Die moeten elk jaar opnieuw besteld worden en leveren dus elk jaar opnieuw geld op.

Los van de commerciële gedachte, proberen de rekenmethodes uiteraard het beste uit kinderen te halen. Maar voorbereiden op de Cito-toets? “Dat is niet het doel van een lesmethode, maar van de leerkracht,” aldus de medewerker van een van Nederlands grootste educatieve uitgeverijen.

De enige lesmethode die enigszins (met de nadruk op enigszins) voorbereidt op de Cito-toetsen voor rekenen is RekenRijk. Deze lesmethode hanteert de somcategorie “Van verhaal naar rekentaal” en komt daarmee tegemoet aan het leren van redactiesommen.

Maar verder dan dit gaat het niet.

Waarom bereiden methodes niet voor op de Cito-toets?

De reden waarom lesmethodes zich niet richten op de Cito-toets is volgens een telefoontje naar een tweede uitgeverij simpel: “Het is het doel om kinderen vaardigheden en strategieën aan te leren. De Cito-toets zou in het verlengde daarvan moeten liggen.”

Dat dit niet het geval is, blijkt al jaren. Cito-toetsen staan bekend om hun typische vraagstelling, overkill aan redactiesommen en soms moeilijke bewoording. De Cito-toetsen voor rekenen vormen hierin geen uitzondering.

“We bereiden kinderen niet voor op de Cito-toets,” klinkt het bij weer een derde uitgeverij. “Want we leren ze de belangrijkste vaardigheden op het  gebied van rekenen aan. Die horen op de Cito-toetsen bevraagd te worden. (…) Dat daar andere termen voor gebruikt worden dan die wij in onze methodes gebruiken – en die overigens andere aanbieders ook niet gebruiken – is niet aan ons om aan te passen. Die vertaalslag ligt toch echt bij de leerkracht.”

“Een leerkracht hoort de brug te slaan tussen wat wij verkopen en wat Cito verwacht,” aldus uitgeverij één. “De Cito-toets verandert elk jaar. Helaas kunnen wij daar geen methode voor schrijven.”

Geen voorbereiding vanuit school?

Het mag duidelijk zijn: de gemiddelde lesmethode bereidt voor 0,0% voor op de Cito-toetsen rekenen, laat staan op de Cito Eindtoets of de Entreetoets in groep 7.

De leerkracht dient dit zelf te doen, maar ook dat gebeurt op veel scholen niet. Scholen en leerkrachten willen niet dat Cito leidend wordt voor het onderwijs dat gegeven wordt. Een frustratie onder ouders, want juist die Cito-score is zo belangrijk en bepalend voor het vervolgonderwijs!

Het ziet er dus naar uit dat ouders beter zelf hun kind kunnen helpen zich voor te bereiden op rekenen op de Cito-toets. Gelukkig is er veel materiaal te vinden op het internet waarmee dit eenvoudig en snel kan.

Het is wel jammer dat scholen, educatieve uitgeverijen en Cito elkaar nog niet gevonden hebben.

Copyright Cito-toets rekenen 2019
Tech Nerd theme designed by FixedWidget