Voorbeelden Cito-toets rekenen

Lezers vragen vaak om voorbeelden van de Cito-toets rekenen. Nu kunnen we natuurlijk niet zomaar allerlei toetsvragen online zetten, maar we hebben er wel een aantal na kunnen bootsen. Zo krijg jij als ouder zich op wat voor sommen er op de Cito-toets voorkomen.

We beschrijven alleen de som. De oplossing laten we aan jullie. Wel geven we in een subkopje uitleg over hoe er berekend moet worden.

Grote getallen

Krantenbericht:

Jaarlijks ruilen Nederlanders voor 2 miljoen euro aan SaveMiles

Nederlanders ruilen elk jaar voor een bedrag aan 2 miljoen euro aan SaveMiles in Nederlandse supermarkten.

100 punten zijn € 1 waard. Hoeveel punten worden er jaarlijks door Nederlanders ingeleverd?

A 20 miljoen                      C 2 miljard

B 200 miljoen                    D 20 miljard

Berekening:

Kinderen moeten inzien dat € 1 in verhouding staat tot 100 punten. De stap die je zet om van €1 naar € 2.000.000 te komen is dezelfde stap die je moet zetten met 100 punten.

Aanbieding zakken chips

Winkel 1: 4 halen, 3 betalen

Winkel 2: Elke 2e zak chips gratis!

Winkel 3: Elke 3e zak chips voor de helft van de prijs

Winkel 4: Elke 3e zak chips gratis!

Karlijn heeft 24 zakken chips gekocht voor haar verjaardagsfeest. Ze hoeft er maar 16 af te rekenen. In welke winkel heeft zij de zakken chips gekocht?

A Winkel 1                          C Winkel 3

B Winkel 2                          D Winkel 4

Berekening:

Leerlingen moeten bekijken in welke winkel de formule 24 halen, 16 betalen van toepassing is. Is er een breuk mee te maken? Zo ja, is die breuk ook van toepassing op een van de winkels?

Breuken

½ x ¼ x ½ =

Berekening:

Deze open vraag komt voor op de Cito’s volgens het leerlingvolgsysteem (LVS). Ook op de Eindtoets komt hij voor, maar dan worden er vier mogelijke antwoorde gegeven. De strategie die kinderen hierbij moeten beheersen is breuken vermenigvuldigen. Een gedachtegang kan zijn: ¼ van ½ is… en daar moet ik dan weer ½ van hebben…

Aquarium vullen

Dimitri heeft een nieuw aquarium gekocht. Het is 1,5 meter breed, 80 cm diep en 1 meter hoog. Hij vult het tot 0,80 meter met water. Hoeveel liter water heeft Dimitri nodig?

_______ liter

Berekening:

Deze som komt ook op de Cito-toets volgens het LVS voor. Op de Cito Eindtoets is hij ook gesignaleerd, maar zijn er altijd mogelijke antwoorden. Die ontbreken nu en dat is jammer, want dan kun je met schatten al veel komen. Nu moeten leerlingen twee dingen doen, namelijk:

  1. De inhoud berekenen in vierkanten meters (1,5 x 0,80 x 0,80)
  2. Deze inhoud omzetten naar liters (vierkanten decimeters)

Duurdere aardbeien

Een kraampje langs de weg verkocht vorig jaar aardbeien voor € 8 per kg. Dit jaar is de prijs gestegen naar € 9,60 per kilo. Met hoeveel procent is de prijs gestegen?

A 1,2%                  C 20%

B 1,6%                  D 120%

Berekening:

Leerlingen moeten kennis hebben van breuken en weten dat de € 8 van vorig jaar het uitgangspunt voor 100% is. Het verschil met het nieuwe jaar is € 1,60. Hoeveel procent is € 1,60 van € 8? Eerst moet dan berekend worden wat 10% is, in dit geval € 0,80 en met die kennis kan de som worden opgelost.

Conclusie

Deze sommen zijn slechts enkele voorbeelden van de Cito-toets. Het betreft, zoals je ziet, veel verhaaltjessommen (redactiesommen). Kinderen moeten dus om te beginnen de juiste vraag uit het verhaaltje halen. Want ook daar kan het fout gaan.

Oefenen van dit soort vragen kan om die reden zeker geen kwaad en zal kinderen absoluut helpen beter te scoren.

Cito Eindtoets en rekenen

Rekenen is een belangrijk onderdeel van de Cito-toetsen. Niet alleen twee keer per jaar wordt de Cito rekenen afgenomen op het Midden- en Eindmoment, ook de Cito Eindtoets in groep 8 staat bol van het rekenen.

Wat kunnen leerlingen van deze toets verwachten?

Cito-toets rekenen

De Cito-toets duurt drie dagen en op alle drie de dagen komt rekenen naar voren. Er worden per dag meerdere taken van kinderen verwacht omtrent rekenen.

De score die kinderen hiermee behalen is erg bepalend voor het vervolgonderwijs. De Cito rekenen telt in de meeste gevallen voor meer dan de helft mee in het vormen van een schooladvies. Dat betekent dat kinderen die goed scoren op rekenen doorgaans een hoger schooladvies krijgen.

Dit is landelijk niet overal hetzelfde, maar gemiddeld beschouwd scoort rekenen – samen met het vak begrijpend lezen – zeer hoog. Ook middelbare scholen hebben vooral interesse in deze twee vakken.

Onderdelen

Op de Cito Eindtoets komen diverse onderdelen naar voren die kinderen hebben aangeleerd gekregen. Hieronder benoemen we ze kort.

Rekenen met grote getallen

Getallen tot in de miljoenen kunnen optellen en aftrekken, kunnen bepalen wat de waarde is van losse eenheden en deze kunnen vergelijken. Dat is wat rekenen met grote getallen inhoudt.

Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten

Breuken, kommagetallen en procenten worden in groep 6 intensief aangeleerd en uitgebreid. Sommige leerlingen maken er pas later kennis mee, afhankelijk van de lesmethode. Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten komt dan ook veelvuldig aan de orde op de Cito-toets.

Rekenen met verhoudingen

Verhoudingen zijn een belangrijk onderdeel die weer in het verlengde liggen van breuken, kommagetallen en procenten. Een verhoudingstabel moeten kinderen foutloos samen kunnen stellen en af kunnen lezen.

Rekenen met tijd en geld

De begrippen tijd en geld zijn grote onderdelen in het rekenonderwijs en spelen dan ook een cruciale rol op de Cito-toets rekenen. Met name rekenen met tijd kan wat moeite kosten, omdat de tijd maar tot 60 gaat en niet tot 100. Er wordt dus met andere eenheden gerekend, wat verwarrend kan zijn.

Rekenen met maten, gewichten, inhoud en oppervlakte

Meten en meetkunde is de benaming voor rekenen met maten, gewichten, inhoud en oppervlakte. Kinderen beantwoorden hierover diverse vragen. Ze moeten weten hoe je oppervlakte en inhoud berekent, maar ook hoe je maten omrekent volgens het metrieke stelsel. Ook gewichten en inhoudsmaten komen hierin terug.

Redactiesommen

Kinderen moeten diverse redactiesommen oplossen waarbij ze van bovengenoemde vaardigheden gebruik maken. Redactiesommen zijn dus nog een extra taak, want kinderen moeten daar de som uit zien te halen. Dat dit niet altijd even makkelijk is, hebben we beschreven in ons artikel over redactiesommen.

Uitgebreid getoetst

Het mag duidelijk zijn dat er op de Eindtoets heel veel aandacht naar rekenen uitgaat. Kinderen worden uitgebreid getoetst op alle vaardigheden die zij volgens de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) zouden moeten beheersen. De Cito-toets meet dit aan de hand van de antwoorden die kinderen geven (altijd meerkeuze) en de Cito-score telt voor een belangrijk deel mee bij het geven van een schooladvies.

Oefenen voor rekenen kan heel erg helpen. De belangrijkste categorieën worden dan nog eens herhaald. Lesmethodes bereiden over het algemeen niet voor op de Cito-toets. Of dit gebeurt, is dus aan de school.

Copyright Cito-toets rekenen 2019
Tech Nerd theme designed by FixedWidget